Preventie en vroegsignalering

Terug naar specialistische trainingen

Bewustwording van het eigen financieel gedrag van cliënten is cruciaal om tot duurzame oplossingen voor de probleemveroorzakende schulden te komen. Vaak wordt tijdens de begeleiding te weinig aandacht geschonken aan de non-cognitieve vermogensvan de cliënt. 

Deelnemers aan deze training moeten beschikken over voldoende specialistisch-technische kennis van de schuldhulpverlening. De focus wordt verlegd naar de rol die gebrek aan zelfvertrouwen, persoonlijkheid en de effecten van stress bij het ontstaan en het verergeren van de schulden speelt.

Zowel hulpverlener als cliënt moeten zich situationeel bewust worden van de effecten van het financieel gedrag. De meest recente onderzoeksresultaten worden besproken en vertaald naar toepasbare preventie- en vroegsignaleringsactiviteiten. Er wordt geleerd om tijdens de begeleiding gebruik te maken van de positieve emotionaliteit. 

Andere onderdelen die tijdens deze training aan bod komen zijn:

  • Het inzetten van zintuigelijke waarneming;
  • Hoe maken mensen keuzes?
  • Wat is gezond financieel gedrag?
  • Omgaan met mensen die proberen te ontsnappen aan de stressveroorzakende effecten van schulden;
  • Ongewenste gewoonte veranderen door veranderingen in oplossingsstrategieën;
  • Het oppikken van (non-verbale) cliëntsignalen;
  • Het verschil waarnemen tussen hulpeloosheid en aangeleerde hulpeloosheid;
  • Omgang met begrensde aandacht en mentale vermoeidheid.

 

Terug naar specialistische trainingen