Bedrijven

Werknemers kunnen ziek van schulden worden en zelfs ziek van schulden zijn. Om arbeidsverzuim te voorkomen en/of weer met plezier aan het werk te gaan is het zinvol om de begeleiding van Schuld-en-Bewust in te zetten.

Productiviteitsverlies 20%
Uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) blijkt dat de financiële gevolgen van een werknemer met schulden zeer groot zijn voor een werkgever. Privé problemen worden meegenomen naar de werkvloer. Werknemers met schulden werken slecht geconcentreerd, hebben last van stress en melden zich vaker ziek. Ongeveer 79% van de onderzochte bedrijven ondervindt hiervan schadelijke gevolgen.

Loonbeslag
Steeds meer werkgevers worden geconfronteerd met loonbeslagen. Bij de helft van de bedrijven kost de administratieve verwerking van een loonbeslag één tot drie uur per werknemer per loonronde. De kosten voor de werkgever stijgen bovendien door vragen van werknemers om geldleningen, voorschotten op salaris, vervroegde uitkering van vakantiegeld en het uitbetalen van extra uren.

Tijdens een traject van Schuld-en-Bewust wordt financieel gedrag veranderd en leert uw werknemer financiële vaardigheden die helpen bij het vinden van oplossingen voor haar of zijn betalingsachterstanden of schulden. Rust keert terug, de kans op arbeidsverzuim vermindert en uw werknemer wordt weer de prettige collega die hij eerst was.

  • Coachen van werknemers met schulden.
  • Preventieve coaching voor werknemers met dreigende schulden.
  • Informatie over schuldhulpverlening voor de HRM afdeling.
  • Adviseren over preventieve schuldhulpverlening.