SHV in vogelvlucht

Medewerkers tasten vaak nog in het duister over de manier waarop zij met (toekomstige) cliënten met financiële problemen om moeten gaan. Schuld-en-Bewust brengt licht in het duister. In één dag maken de deelnemers globaal kennis met de vele aspecten van de integrale schuldhulpverlening. Zij raken vertrouwd met nieuwe theorieën en begrippen.

Doelgroep Medewerkers die vanuit hun functie of uit interesse met schulden te maken hebben.
Doel Kennismaking met en opdoen van basiskennis over de integrale schuldhulpverlening.
Aantal lessen 1 lesdag van 6 uur.
Groepsgrootte 5 tot 15 deelnemers.
Investering € 950 per training.
Lesmateriaal De deelnemers ontvangen specifiek op de doelgroep gericht digitaal lesmateriaal.
Locatie Een ruimte met genoeg zitplaatsen, schrijftafels en een whiteboard of beamer. Voor de concentratie van de deelnemers zijn rust, daglicht en frisse lucht vereisten.

De prijs voor deze training is inclusief inventarisatie, intake en digitaal lesmateriaal. De genoemde bedragen zijn exclusief reiskosten en btw.​  

Inhoud van deze training

Er wordt kennisgemaakt met nieuwe theorieën en toepassingen binnen integrale schuldhulpverlening. Tijdens deze intensieve dag wordt na een verrassende kennismaking ingezoomd op het schuldhulpverleningsproces. De processtappen worden verduidelijkt, de te veroorzaken doelen, de te verwachten resultaten en de actoren komen hierin uitgebreid aan bod. In de geschiedenis worden belangrijke ontwikkelingen in de tijd geplaatst, die als bagage kunnen dienen voor de praktijk.

Kennis voorkomt onmacht

De hoofdpunten van relevante wetgeving geven de kaders aan waarbinnen gewerkt wordt en geven richting aan het vak. Het intakeproces wordt toegelicht met belangrijke aandachtspunten voor een voorlopig plan van aanpak. Basisbegrippen in gespreksvoering zijn een belangrijk onderdeel om contact met de cliënt te maken, de cliënt in staat te stellen het zelfvertrouwen weer op te bouwen en de werkrelatie met de betreffende medewerker op een juiste wijze vorm te geven. Begrippen en de taal die in schuldhulpverlening gebruikt wordt krijgen ruime aandacht.

Uitgangspunten worden besproken en in het gesprek met de deelnemers verduidelijkt. Noodzakelijke financiële competenties worden behandeld. Deze maken het mogelijk om groei bij de cliënt te veroorzaken. Verder wordt er met een zeer krachtig model, de logische niveaus, inzicht gegeven in onder meer de waarden en het gedrag van de cliënt. Dit vormt de basis om te komen tot vaak noodzakelijke gedragsverandering bij de cliënt wat de slagingskans van een hulpverleningstraject aanzienlijk vergroot.

Er wordt duidelijkheid verschaft over de verschillende fases waarin een cliënt zich in haar of zijn proces kan bevinden. Er is aandacht voor de mogelijke weerstanden die de hulpverlener tegenkomt en er worden methoden aangereikt om het financieel gedrag van de cliënt positief te beïnvloeden. Escalatiemodellen geven inzicht in het signaleren, voorkomen en reduceren van escalatie. De dag wordt afgesloten met het onderdeel onderhandelen met schuldeisers en cliënten.