Begeleid budgetbeheer

Terug naar specialistische trainingen

Door de “wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap” dreigen de kosten voor bijzondere bijstand door de explosieve toename van beschermingsbewind een structureel (te) hoge kostenpost voor de gemeente te worden. Het inzetten van begeleid budgetbeheer is in veel gevallen efficiënter en effectiever dan het inzetten van beschermingsbewind. Deze training biedt andere mogelijkheden door uitvoerig in te gaan om vaker de insteek van begeleid budgetbeheer te kiezen. Cliënten gaan hierdoor op hun eigen niveau beter functioneren en worden daardoor actiever. Een andere manier van cliëntenbenadering is dan ook de rode draad van deze boeiende training. Deze training biedt inzicht en veel aanknopingspunten voor begeleid budgetbeheer of betere beschermingsbewindvoering.

Om er voor te zorgen dat alle deelnemers hetzelfde vertrekpunt hebben, wordt gestart met het onderzoeken van de kenmerkende verschillen tussen budgetbeheer en beschermingsbewind. Vervolgens wordt er ingegaan op de veranderingen waar specialisten – ten gevolge van de “wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap” - rekening mee moeten houden. Beschermingsbewind is tegenwoordig uit te breiden met schuldenbewind. Wat mag van deze wet wel, maar vooral ook niet, verwacht worden voor de totstandkoming van een schuldregeling.

Er wordt onderzocht welke verschillen er zijn tussen budgetbeheer en beschermingsbewindvoering. Aan de hand van deze verschillen wordt toegelicht wat rol en plaats van begeleid budgetbeheer is. Begeleid budgetbeheer kan ook ingezet worden om ondersteuning te bieden aan niet professionele bewindvoerders. Het onderwerp “doelen stellen” komt uiteraard uitgebreid aan de orde, alsmede de gesprekstechnieken die nodig zijn voor begeleid budgetbeheer.

Terug naar specialistische trainingen