Gemeenten

Uit recent onderzoek van de VNG blijkt dat de gemeentelijke schuldhulpverlening vaak ineffectief is. Te weinig aandacht besteden aan preventie leidt uiteindelijk tot hogere kosten voor een gemeente. Recent analyseerde de WRR de gemeentelijke schuldhulpverlening en kwam tot de conclusie dat gemeenten de zelfstandigheid van burgers zwaar overschatten. “De overheid heeft te hoge verwachtingen van de financiële zelfredzaamheid van burgers.”

Niet effectieve schuldhulpverlening

Individuele begeleiding blijkt voor veel mensen met schulden toch echt noodzakelijk. Volgens de genoemde studies wordt de ineffectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening veroorzaakt door:

  • Een gebrek aan uren, waardoor onvoldoende begeleiding beschikbaar is.
  • Hulpverlening zet in op cliënt-educatie in plaats van op verandering van gedrag.
  • De financieel experts staan te ver af van de burger die schulden heeft.
  • Hulpverleners hebben te weinig specifieke kennis van de schuldhulpverlening.

De aanpak die wij hanteren is erop gericht om deze vier problemen in één keer op te lossen. Wij brengen vrijwilligers en financieel experts bij elkaar en zorgen ervoor dat zij een homogene groep schuldenbestrijders worden. Wij verhogen het kennisniveau, professionaliseren de gesprekstechnieken met focus op beïnvloeding van het financieel gedrag en vergroten de organisatiecapaciteit.

Resultaat van de aanpak

Vaardiger vrijwilligers die cliënten aanzetten tot verandering van financieel gedrag, terwijl zij effectief op afstand aangestuurd worden door ter zake kundige financieel experts.