Preventieve budgetcoaching, een methodiek, die:
  • Gericht is op het voorkomen van schulden.
  • Financiële overlevers perspectief biedt.
  • Gebruik maakt van de 360° feedbacktool.
  • De omgeving betrekt in de begeleiding.
  • Praktische oplossingen biedt voor problemen.
  • De financiële bewustwording vergroot.
  • Zorgt voor de vergroting van eigen initiatief.
  • Het behalen van kleine, haalbare doelen viert.

Met als resultaat dat de inzet in uren realistisch blijft, het inzicht vergroot wordt en de noodzakelijke kennis toeneemt of op peil gehouden wordt.

Lees meer

Preventieve budgetcoaching

Schuld-en-Bewust begeleidt mensen die zich in de eerste fase van een betalingsconflict bevinden. Uitgangspunt is dat het vroeg signaleren en interveniëren eerder ontstane schulden oplossen en escalatie voorkomt.

Schuld-en-Bewust begeeft zich precies op het breukvlak van preventie en schuldhulpverlening, waardoor problemen in een eerder stadium worden opgepakt en escalatie wordt voorkomen.

Mensen denken vaak niet te voldoen aan de voorwaarden die voor toegang tot de schuldhulpverlening worden gesteld. Het resultaat hiervan is het verergeren van de situatie, waardoor oplossingen moeilijker en duurder worden. Het ontstaan van onterechte problematische schulden is hiervan het gevolg. Het inzetten van Schuld-en-Bewust garandeert het herstellen van een goede relatie met de schuldeisers. Persoonlijke begeleiding vergroot de zekerheid dat achterstanden op tijd betaald kunnen worden.

Schuld-en-Bewust hanteert verschillende methodieken die de financiële zelfredzaamheid van mensen vergroot, waardoor achterstanden in betalingen binnen een afzienbare termijn teruggebracht worden.

Schuld-en-Bewust versterkt de vaardigheden van mensen en maakt ze meer bewust van de consequenties van hun (financiële) gedrag. Hierdoor kan op relatief korte termijn de financiële zelfredzaamheid worden teruggewonnen.