Het financiële plan van aanpak

Een vakbekwaam professional is kundig en niet snel wordt haar of hem iets te veel. Altijd op zoek naar de meest effectieve en efficiënte manier om de te verrichten taken snel en goed te volbrengen. In deze training wordt geleerd hoe een compleet en effectief plan van aanpak opgesteld moet worden.

Doelgroep Medewerkers van een bedrijf die zich, individueel en/of als team, theoretisch en praktisch verder willen ontwikkelen op het gebied van de schuldhulpverlening.
Doel Het vergroten van de kennis en vaardigheden, zodat het vak van (aankomend) schuldhulpverlener succesvol uitgevoerd kan worden. Het vergroten van de effectiviteit van teams.
Aantal lessen 6 dagen van 6 uur.
Groepsgrootte 7 tot 12 deelnemers.
Investering € 1.475 per deelnemer of € 7.500 per training.
Lesmateriaal De deelnemers moeten het Basisboek Integrale schuldhulpverlening aanschaffen en ontvangen aanvullend digitaal lesmateriaal.
Locatie Een ruimte met genoeg zitplaatsen, schrijftafels en een whiteboard of beamer. Voor de concentratie van de deelnemers zijn rust, daglicht en frisse lucht vereisten. De trainingen worden zoveel mogelijk aan een homogene groep schuldhulpverleners op een locatie met een logisch geografisch middelpunt gegeven. Vanaf 8 deelnemers kunnen de trainingen ook incompany worden aangeboden.

De prijs voor deze training is inclusief inventarisatie, intake en digitaal lesmateriaal. De genoemde bedragen zijn exclusief reiskosten en btw.​

Inhoud van deze training

Voorafgaand aan de training wordt, samen met de verantwoordelijken, gekeken wat het vertrekpunt van de organisatie en de deelnemers is en welke organisatorische en individuele doelen bereikt moeten worden. Het niveau van de training wordt vooraf aangepast aan het bestaande kennisniveau van het team of de individuele deelnemers.

In de training staat het opheffen van de belemmeringen van de individuele cliënt centraal. Veel aandacht wordt besteed aan het bereiken van de financiële zelfstandigheid voor de verschillende doelgroepen. Aan de hand van de NVVK methodiek wordt de deelnemer duidelijk wat de oorzaken van problematische schulden zijn en leert hij hoe effectief een plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd wordt.

Vervlechten van kennis en praktijk
Naast de juridische onderdelen als beslaglegging, procesrecht en schuldsanering is veel ruimte voor het oefenen met niet oordelende communicatie. Verschillende gesprekstechnieken passeren de revue, waarbij uiteraard ook aandacht is voor het ontdekken van eigen en andermans belemmerende overtuigingen. Door de praktijkgerichte aanpak en het werken met voorbeelden uit de eigen praktijk is de theorie snel toe te passen in de eigen dagelijkse werkomgeving.

Het doel van deze training is een proeve van bekwaamheid: het maken van een effectief, mens- en oplossingsgericht plan van aanpak. Bij een voldoende score krijgt de deelnemer hiervoor een certificaat uitgereikt.

Na afloop van de training heeft de deelnemer een goed beeld van het juridisch kader, kan een integraal intakegesprek voeren, een probleemanalyse maken en een begeleidingstraject starten, uitvoeren en bewaken. Door deze werkwijze toe te passen hebben schuldregelingen en betalingsvoorstellen een grotere kans van slagen. Ook is er veel aandacht voor preventie, het voorkomen van (nieuwe) problematische schulden.