Opleidingen

Maatwerk trainingen preventieve schuldhulpverlening

 Schuldhulpverlening in vogelvlucht 

 Schuldhulpverlening voor vrijwilligers 

 De bewaking van de beslagvrije voet 

 Schuldhulpverlening voor financieel begeleiders 

 Inzet van RisicoScan en 360°-feedback bij begeleiding 

 Schuldhulpverlening voor begeleidend generalisten 

 Het eenduidig berekenen van het vrij te laten bedrag 

 De ins en outs van het vrij te laten bedrag 

 Het plan van aanpak voor financiële gedragsbeïnvloeding 

 Van beschermingsbewind naar begeleid budgetbeheer 

 Begeleiding bij preventie en vroegsignalering 

 Het financiële plan van aanpak als proeve van bekwaamheid 

 De beinvloeding van financieel gedrag 

 Integraal werken en het behalen van de KIWA-certificering 

 Het starten als zelfstandig schuldhulpverlener