SHV voor vrijwilligers

Cliënten voelen vaak ragfijn aan wie het beste met hun voor hebben. Mensen uit de (directe) omgeving, betrokken mensen die zich vol compassie in willen zetten voor de medemens. Vrijwillige inzet is onmisbaar om mensen van dichtbij te ondersteunen om een stap verder te zetten hun financieel gedrag te veranderen.

Doelgroep Vrijwilligers die mensen met schulden begeleiden.
Doel Het leren van de basisbeginselen van de schuldhulpverlening om effectiever hulp te kunnen verlenen en het financieel gedrag van de cliënt beter te kunnen beïnvloeden.
Aantal lessen 5 lessen van 2,5 uur.
Groepsgrootte 10 tot 15 deelnemers.
Investering € 495 per deelnemer.
Lesmateriaal De deelnemers ontvangen specifiek op de doelgroep gericht digitaal lesmateriaal.
Locatie Een ruimte met genoeg zitplaatsen, schrijftafels en een whiteboard of beamer. Voor de concentratie van de deelnemers zijn rust, daglicht en frisse lucht vereisten.

De prijs voor deze training is inclusief inventarisatie, intake en digitaal lesmateriaal. De genoemde bedragen zijn exclusief reiskosten en btw.​

Inhoud van deze training

Vrijwilligers zijn de ogen en de oren van schuldhulpverlening. Zij komen in het eerste stadium van een schuldregeling in aanraking met cliënten die in soms chaotische schuldsituaties verkeren. Het leren voeren van een gedegen administratie door de cliënt is onmisbaar voor het doen slagen van een schuldregeling. Dit vraagt vaak een zorgvuldige aanpak en speciale communicatie met de cliënt.

Vrijwilligers zorgen ervoor dat problematische schulden worden voorkomen, dat financieel gedrag van de cliënt veranderd wordt en dat de zelfredzaamheid wordt verhoogd. Hiervoor zijn vooral nodig: goede kennis van de belangrijkste onderdelen van de schuldhulpverlening, degelijke financiële kennis en het kunnen toepassen van de juiste gesprekstechnieken.

Begeleiden voorkomt afglijden
De trainingen geven inzicht in de oorzaken van schulden. Er wordt dieper ingegaan op de kunst van budgetteren, het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt en hoe het beste omgegaan kan worden met problematische schulden. De deelnemers leren afloscapaciteit en vtlb te berekenen, de financiële problemen van de hulpvragers te herkennen en daar adequaat mee om te gaan. Na afloop van de trainingen begrijpen de cursisten hoe deurwaarders en incassobureaus functioneren en wat een loonbeslag is en teweeg brengt. Er ontstaat meer inzicht in de Wsnp en het minnelijk traject.

Naast gedegen theoretische kennis is er veel tijd ingeruimd om aan de hand van realistische casussen en praktijkvoorbeelden nieuwe ervaringen op te doen. Deelnemers leren effectief om te gaan met emoties en weerstanden, waardoor onderhandelen met cliënten en schuldeisers ze gemakkelijker af gaat. Er wordt aandacht besteed aan het in acht nemen van de eigen grenzen, het respectvol met elkaar omgaan en het innemen van de juiste houding op het juiste moment.