Workshop werken met de RisicoScan en het 360°-feedbackinstrument als methodiek

De RisicoScan is een door ons ontwikkeld instrument, waarmee in een vroeg stadium vastgesteld kan worden of een individu risico loopt op (problematische)schulden. Het geeft een overzicht van de impact van schulden op de verschillende levensgebieden, zodat op tijd anticiperen mogelijk wordt.

Er is geen professionele begeleiding voor de invoer noodzakelijk. De RisicoScan wordt door de cliënt zelf digitaal ingevoerd en geeft uw begeleider een overzicht van de effecten van de financiële problemen op de verschillende levensgebieden. De wegingsfactoren voor de beoordeling van de begeleidingsnoodzaak worden door uw organisatie zelf bepaald, bijgesteld  en beheerd.

Het 360°-feedbackinstrument brengt de bij de cliënt aanwezige en ontbrekende vaardigheden en competenties in kaart, zodat een nauwkeurige keuze voor begeleidingsinstrumenten kan worden gemaakt.

Behalve door de cliënt zelf worden de financiële competenties ook gewaardeerd door de begeleider(s) van de cliënt en een ongelimiteerd aantal belangrijke anderen uit de omgeving van de cliënt. De verschilscores geven een scala aan aanknopingspunten om de financiële patronen te verduidelijken en samen met de cliënt bij te sturen. De rapportage stelt de begeleider in staat temporisering en inzet van begeleidingsinstrumenten te bepalen.

Doelgroep Medewerkers van een organisatie die mensen met (problematische) schulden begeleiden.
Doel

Breder naar risicodetectie kijken, bewust worden van de preventieve mogelijkheden van het verzamelen van cliëntinformatie in een vroeg stadium, inzicht krijgen in het "begeleiden op afstand" voor kosteneffectievere begeleiding.

Aantal lessen 2 dagdelen van 3 uur.
Groepsgrootte 7 tot 10 deelnemers.
Investering € 1.250 per inhousetraining / € 325 per deelnemer.
Lesmateriaal Op maat gemaakt digitaal lesmateriaal.
Locatie De trainingen worden inhouse bij uw organisatie of op een locatie met een logisch geografisch middelpunt gegeven.

De prijs voor deze training is inclusief inventarisatie, intake en digitaal lesmateriaal. De genoemde bedragen zijn exclusief reiskosten en btw.​


Voortgang en leerproces

Het 360°-feedbackinstrument toont de individuele ontwikkeling en monitort de groei naar financiële verzelfstandiging. De cliënt wordt mede-initiator van het eigen leerproces en krijgt daarvoor de maximale verantwoordelijkheid. Dit zorgt ervoor dat de cliënt gaat werken vanuit intrinsieke motivatie. De omgeving kan optimaal geïnformeerd worden en maximaal betrokken zijn bij het leerproces van de cliënt, zonder dat dit veel begeleidingstijd kost.

 

Workshop

Ook wanneer u nog niet met de RisicoScan of het 360°-feedbackinstrument werkt is deze workshop zinvol. De workshop zorgt ervoor dat uw medewerkers breder naar risicodetectie kijken en zich meer bewust worden van de preventieve mogelijkheden van het verzamelen van valide informatie in een vroeg stadium. Ook wordt het effect van het “begeleiden op afstand” helder, waardoor minder begeleidingskosten en meer rendement ontstaan, wat ook op andere manieren kan bijdragen aan kosteneffectiever werken in uw organisatie.