Zelfstandigen

Ook al ben je een kei in het vak; als zelfstandige in dit boeiende vakgebied komt er heel wat meer kijken dan de cliënt op de juiste wijze te begeleiden. Het is zaak de samenhang te blijven zien tussen ogenschijnlijk losse onderdelen. In je bedrijfsplan moet je de koers uitzetten en zien te houden je doelen te bereiken; ook op de minder mooie dagen. Naast vaktechnische kennis op te doen krijg je de kans om met gelijkgestemden in contact te komen die mogelijk voor de toekomst van grote betekenis kunnen zijn in samenwerkingsverbanden. Ook het werken als (toekomstig) éénpitter komt uitvoerig aan bod in deze training.

Doelgroep Ervaren schuldhulpverleners die het zelfstandig ondernemerschap ambiëren. Dit traject is ook zinvol voor zij-instromers met ervaring op andere (levens)gebieden.
Doel Het vergroten van kennis en vaardigheden over het zelfstandig ondernemerschap op het gebied van schuldhulpverlening.
Aantal lessen 10 dagdelen van 3 uur.
Groepsgrootte 3 tot 6 deelnemers.
Investering € 1.275 per deelnemer.
Lesmateriaal Op maat gemaakt digitaal lesmateriaal.
Locatie De trainingen worden aan een homogene groep expert-schuldhulpverleners op een locatie met een logisch geografisch middelpunt gegeven.

De prijs voor deze training is inclusief intake, inventarisatie en digitaal lesmateriaal. De genoemde bedragen zijn exclusief reiskosten en btw.​

Inhoud van deze training

Doordat de complexiteit van de schuldsituaties toeneemt is er een stijgende behoefte aan zelfstandig-ondernemende experts. De politieke ontwikkelingen rondom het moratorium en de roep om effectieve preventie en vroegsignalering bieden nieuwe kansen. Een allround vakman, zoals een (financieel) gedragsbeinvloeder, schuldhulpverlener, budgetbeheerder, bewindvoerder, trainer of coach, heeft meer juridische en productkennis nodig dan de gemiddelde expert. Hulp, advies en begeleiding bij het concretiseren van de ondernemingsplannen is overal verkrijgbaar, maar meestal niet toegespitst op het vakgebied van de schuldhulpverlening. Deze opleiding voorziet in dat tekort. Samen met andere zelfstandigen ontdek je hoe je ideeën omzet in uitvoerbare plannen.

Een succesvolle ondernemer moet vooraf succesvolle strategieën bedacht hebben. De doelgroep en de noden daarvan moeten helder op het netvlies staan. Missie, visie en successtrategie moeten op de juiste manier gedefinieerd zijn. Voorafgaand aan de opleiding wordt in een individuele intake vastgesteld in welke groep jouw persoonlijke doelstellingen het beste uitgewerkt kunnen worden. Nadat alle deelnemers in een ‘groepsintake’ hun individuele behoeften hebben verduidelijkt, wordt het gezamenlijk plan van aanpak voor de volgende lesdagen door de deelnemers zelf opgesteld. Het ondernemingsplan loopt als een rode draad door deze opleiding. Gezamenlijk worden de verschillende ondernemingsplannen doorgelicht en - kennis inhoudelijk - becommentarieerd. Waar extra kennis op het vakgebied van de schuldhulpverlening nodig is, wordt daarin voorzien. De uitbouw van eigen kwaliteiten en noodzakelijke vaardigheden komen uitgebreid aan de orde.

Het persoonlijk profiel van de schuldhulpverlener en de budgetcoach komen uitgebreid aan bod. Je maakt kennis met de 360° feedbacktool, een digitale methodiek voor het vergroten van het bewustworden van financieel gedrag, een krachtig coachingsinstrument voor zelfstandige schuldhulpverleners. Uiteraard komen onderdelen als marketing, financiën, organisatie, administratie en andere bedrijfsvoeringselementen aan bod, maar de focus van deze opleiding ligt op het oplossen van de vragen waar je als zelfstandig schuldhulpverlener mee te maken krijgt.