Beïnvloeden van financieel gedrag

Bij het succesvol oplossen van schulden is het beïnvloeden van financieel gedrag doorslaggevend. Zowel de omgevingsfactoren als de persoonlijke factoren  moeten voor de cliënt inzichtelijk worden gemaakt om ingesleten belemmerende patronen te vervangen door nieuw, gewenst financieel gedrag.

Doelgroep Medewerkers van een organisatie die de begeleiding verzorgt van mensen met (problematische) schulden.
Doel Het inzichtelijk maken en beïnvloeden van de financiële competenties van cliënten door middel van gesprekstechnieken, kennis, handelingsherkenning en het ontwikkelen van een gezamenlijke (financiële) begeleidingstaal.
Aantal lessen 12 dagdelen van 3 uur.
Groepsgrootte 7 tot 10 deelnemers.
Investering € 8.750 per training.
Lesmateriaal Op maat gemaakt digitaal lesmateriaal.
Locatie Een ruimte met genoeg zitplaatsen, schrijftafels en een whiteboard of beamer. Voor de concentratie van de deelnemers zijn rust, daglicht en frisse lucht vereisten. De trainingen worden zoveel mogelijk aan een homogene groep schuldhulpverleners op een locatie met een logisch geografisch middelpunt gegeven. Vanaf 8 deelnemers kunnen de trainingen ook incompany worden aangeboden.

De prijs voor deze training is inclusief inventarisatie, intake en digitaal lesmateriaal. De genoemde bedragen zijn exclusief reiskosten en btw.​

Inhoud van deze training

Beïnvloeden van financieel gedrag

Het aanpassen van financieel gedrag is vaak een knelpunt bij de begeleiding van de cliënt. Gedragsbeïnvloeding is bijna altijd noodzakelijk om cliënten zicht te bieden op een blijvend schuldvrije toekomst. De begeleider moet dus gedegen inzicht hebben in de verschillende factoren die meespelen bij het maken van financiële keuzes, buiten de leeftijd en de sociale omgeving.

Motivatie is cruciaal bij het veranderen van de eigen houding ten opzichte van de schuldenproblematiek. De eerste stap is dat de cliënt zich bewust wordt van de persoonlijke kernmerken en behoeftes die voor ingesleten patronen hebben gezorgd. Het onderzoeken, herkennen en accepteren van de oorsprong van dat gedrag is de basis waarop de cliënt-begeleiderverhouding is gestoeld. De cliënt ontdekt dat het (financiële) gedrag dat eerder effectief was, in een schuldsituatie niet meer effectief is en dus aangepast moet worden.

    

De begeleiding is erop gericht om in gesprek komen over gewoontes, verleidingen en verwachtingen. De gespreks- en beïnvloedingstechnieken worden aangeboden op het niveau van financieel specialist. Het schijnbaar onverklaarbaar financieel gedrag van de cliënt wordt door inzet van het 360°-feedbackinstrument zichtbaar en bespreekbaar gemaakt.

Doordat de feiten en de persoonlijke situaties vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken, leren begeleider en cliënt elkaars taal spreken. Doel is om doormiddel van realistische verwachtingen te komen tot een acceptabele en intrinsiek nagestreefde langetermijnvisie. Er wordt veel aandacht besteed aan de effectiviteit van interventies.