Zorginstellingen

Zorginstellingen hebben de laatste jaren steeds meer met cliënten te maken die schulden hebben. De cliënt wordt dusdanig door de schulden in beslag genomen, dat de oorspronkelijke hulpvraag moeilijk - of niet - beantwoord kan worden.

Hulpverleners zijn vaak niet in staat om adequaat te reageren op de vragen die op schuldhulpverleningsgebied bestaan. De noodzakelijke kennis ontbreekt, wat voor veel frustratie bij medewerker en cliënt zorgt. Professionals die in de wijken werken worden in 80% van de gevallen geconfronteerd met vragen die (in)direct met schulden te maken hebben. Ook krijgen zorginstellingen steeds vaker de taak om outreachend te gaan werken. Generalistische en specialistische medewerkers moeten in nieuwe werkallianties antwoord geven op voor hen nieuwe vragen van cliënten.  

Onlangs kwam de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid in een onderzoek tot de conclusie dat de zelfstandigheid van cliënten zwaar overschat wordt. “De overheid heeft te hoge verwachtingen van de financiële zelfredzaamheid van burgers.” Veel mensen moeten nog steeds individueel worden begeleid. De zorginstellingen die cliënten hebben die niet zo maar “op eigen kracht” met hun schulden om kunnen gaan, hebben met deze populatie een extra taak te vervullen. De medewerkers moeten dan wel geoutilleerd worden om met complexe schuldsituaties om te kunnen gaan.

Onze opleidingen zorgen ervoor dat uw medewerkers ‘schulden aanpakken’ en minder last hebben van ‘financiële begeleidingsvrees’. Wij maken gebruik van de 360° feedbacktool, waardoor de begeleider, de cliënt en de omgeving van de cliënt een goed zicht krijgen op de financiële competenties van de cliënt. Het instrument is onmisbaar om de cliënt bewust te maken van zijn vaardigheden en financieel gedrag. De begeleider krijgt hiermee de mogelijkheid om de voortgang naar financiële zelfredzaamheid te monitoren.

Eerder begeleiden zorgt ervoor dat ‘op-termijn-onoplosbare problemen’ voorkomen kunnen worden. Medewerkers leren financiële problemen te herkennen en met de cliënt te bespreken.

De investering in betere begeleiding van cliënten met schulden verdient zichzelf snel terug. Het verminderen van de zorgen over schulden geeft meer ruimte om aan de primaire hulpvraag te voldoen. Cliënten hebben een hogere waardering voor de organisatie bij cliënttevredenheidsonderzoeken, de organisatie wordt hierdoor een aantrekkelijkere keten- en samenwerkingspartner.

Het is belangrijk om het leer- en ontwikkeltraject zodanig vorm te geven en in te bedden dat dit ook daadwerkelijk het gewenste rendement zal hebben. De leerdoelen, leerstof, werkvormen, materiaal, evaluatie-criteria en -instrumenten vertonen dan ook een sterke, logische samenhang (interne consistentie). De effectiviteit van de gekozen opleiding is ook sterk afhankelijk van de mate waarin de diverse actoren (opdrachtgever, ontwerper, docenten, cursisten en de leidinggevende van de cursisten) gedeelde opvattingen hebben over het probleem of doel. Ook moet overeenstemming bestaan over de werkwijze die naar het gewenste resultaat leidt (externe consistentie). Daarom starten al onze opleidingen met een gedegen inventarisatie van kennisniveau en opleidingsintentie van zowel de organisatie als de medewerkers.

Waar mogelijk gebruiken wij reeds ontwikkeld lesmateriaal. Waar nodig ontwikkelen wij specifiek lesmateriaal voor de begeleiding van specifieke doelgroepen zoals licht verstandelijk beperkten en dak- en thuislozen.