Voorbereiding KIWA-certificering

Experts ontdekken hoe de balans tussen inkomsten en uitgaven hersteld kan worden. Middelen en instrumenten worden op een effectieve wijze ingezet. Het programma is interactief en praktijkgericht. De deelnemers ontdekken en oefenen als groep met behulp van praktijkvoorbeelden. De eigen casuïstiek wordt als lesmateriaal behandeld.

Doelgroep Ervaren schuldhulpverleners die voor de examens Persoonscertificering Schuldhulpverlener willen opgaan of willen groeien in hun vakbekwaamheid. Dit traject is ook zinvol voor zij-instromers met ervaring op andere (levens)gebieden die het zelfstandig ondernemerschap op het terrein van schuldhulpverlening ambiëren.
Doel Het vergroten van kennis en vaardigheden over schuldhulpverlening, zodat de examens Persoonscertificering Schuldhulpverlener met succes behaald kunnen worden.
Aantal lessen 6 dagen van 6 uur.
Groepsgrootte 7 tot 12 deelnemers.
Investering € 1.475 per deelnemer of € 9.500,00 per training.
Lesmateriaal De deelnemers moeten het Basisboek Integrale schuldhulpverlening aanschaffen en ontvangen aanvullend digitaal lesmateriaal.
Locatie Een ruimte met genoeg zitplaatsen, schrijftafels en een whiteboard of beamer. Voor de concentratie van de deelnemers zijn rust, daglicht en frisse lucht vereisten. De trainingen worden zoveel mogelijk aan een homogene groep schuldhulpverleners op een locatie met een logisch geografisch middelpunt gegeven. Vanaf 8 deelnemers kunnen de trainingen ook incompany worden aangeboden.

De prijs voor deze training is inclusief inventarisatie, intake en digitaal lesmateriaal. De genoemde bedragen zijn exclusief reiskosten en btw.​

Inhoud van deze training

De training is een experttraject om integrale schuldhulpverlening in complexe situaties mogelijk te maken. Deelnemers worden getraind in het bepalen van de hulpvraag, maken kennis met een effectieve intake, waarbij analyseren, informeren en betrokkenheid kernbegrippen zijn. Zij leren crisissituaties te signaleren en bespreekbaar te maken.

Er wordt ontdekt hoe de balans tussen inkomsten en uitgaven snel en effectief hersteld kan worden. Er wordt ruim ingegaan op de inzet van middelen en instrumenten en hoe deze op een effectieve wijze ingezet kunnen worden. Het programma wordt interactief en praktijkgericht uitgevoerd. De deelnemers ontdekken en oefenen als groep met behulp van praktijkvoorbeelden. De eigen casuïstiek wordt waar mogelijk als lesmateriaal behandeld.

Het vak van schuldhulpverlener wint de laatste jaren aan professionaliteit door gedegen onderzoek en tools. In deze training zit veel verdiepend lesmateriaal dat onder meer ter voorbereiding op de examens Persoonscertificering Schuldhulpverlener gebruikt van worden. De nieuw verworven kennis is direct in de praktijk toe te passen. Gesprekstechnieken worden geoefend en het onderwerp gedragsverandering komt uitvoerig aan bod. Er wordt gewerkt met een dynamisch plan van aanpak, dat inspeelt op de veranderende behoefte aan begeleiding gedurende het traject en op de groei die de cliënt meemaakt.

De lesstof wordt, tussen de lessen door, met gerichte opdrachten in praktijkbijeenkomsten groepsgewijs uitgewerkt. Het resultaat wordt waar nodig van feedback en vragen voorzien en in de volgende les behandeld. Competentie management staat centraal in de aanpak. Er is veel aandacht voor onderhandelen en omgaan met weerstanden. Er wordt inzicht gegeven in de oorzaken van schulden en de consequenties van het financieel gedrag van de cliënt.

In die gevallen dat de schuldhulpverlening niet het kerndoel van de hulpverlening is maar verleend wordt om andere (psychosociale) doelen te bereiken heeft het verkrijgen van rust op het schuldengebied de grootste prioriteit. Door het gebruik van efficiënte tools kan worden veroorzaakt dat de cliënt binnen de kortste keren zicht heeft op zijn financiële situatie en er vertrouwen in krijgt dat die situatie tijdelijk en oplosbaar is. Hierdoor ontstaat die rust en kan de aandacht van de begeleider weer op de kern-hulpvraag gericht worden.