De bewaking van de beslagvrije voet

De bewaking van de beslagvrije voet

Voor iedere begeleider van mensen met schulden is het zinvol dat hij of zij de beslagvrije voet van de cliënt kan bewaken. Veel cliënten komen pas in actie wanneer er met beslag gedreigd wordt of nadat beslag is gelegd. Het komt vaak voor dat er niet of onjuist wordt gereageerd door begeleiders. Vaak wordt doorverwezen omdat het te ingewikkeld is om een (voorgenomen) beslag ongedaan te maken.

Een adequate begeleider weet zelfs een problematische situatie effectief aan te pakken. Zij zien een doorverwijzing als een gemiste kans om het vertrouwen te winnen van de cliënt. Het herkennen en veranderen van ongewenste situaties maakt een groot deel uit van de ééndaagse training “de bewaking van de beslagvrije voet”. Verder wordt ingegaan op het juist berekenen van de beslagvrije voet, het inzichtelijk krijgen van het financiële gedrag van de cliënt, het voorkomen van een beslag en het nemen van stappen voor deurwaardersbijstelling.

In het eerste dagdeel wordt theoretische kennis overgedragen, om die het tweede dagdeel te gebruiken bij het op de juiste wijze berekenen van de beslagvrije voet. Er wordt ingegaan op situaties waarin een beslag niet meer te voorkomen is, maar waarin toch effectief gehandeld moet worden om erger te voorkomen. In het tweede dagdeel komt de mondelinge en schriftelijke communicatie met de deurwaarder aan de orde. De training wordt afgesloten met de op handen zijnde veranderingen in de berekeningsmethodiek en hoe hierop te anticiperen.

lgroep Wijkteammedewerkers, inkomensconsulenten, vrijwilligers, maatschappelijk werkers, frontdeskmedewerkers en iedereen die met beslagsituaties te maken heeft.
Doel Vergroten van de kennis van de beslagvrije voet, waardoor ongewenste situaties herkend en aangepakt worden.
Aantal lessen 2 dagdelen van 3 uur.
Groepsgrootte 8 tot 12 deelnemers.
Investering € 1.975 per inhouse training / € 375 per deelnemer
Lesmateriaal De deelnemers ontvangen specifiek op de doelgroep gericht digitaal lesmateriaal.
Locatie Een ruimte met genoeg zitplaatsen, schrijftafels en een whiteboard of beamer. Voor de concentratie van de deelnemers zijn rust, daglicht en frisse lucht vereisten. De trainingen worden zoveel mogelijk aan een homogene groep schuldhulpverleners op een locatie met een logisch geografisch middelpunt gegeven.

Wanneer u het aanvraagformulier invult nemen wij graag contact met u op voor een offerte op maat.