Inloggen Aanmelden

Financieel gedrag beïnvloeden

Terug naar specialistische trainingen

Het aanpassen van financieel gedrag is vaak een knelpunt in de begeleiding van de cliënt. Gedragsbeïnvloeding- en verandering van de cliënt is bijna altijd noodzakelijk cliënten zicht te bieden op een blijvend schuldvrije toekomst. Deze training behandelt op het niveau van de financieel specialisten de gedragsbeïnvloeding van vaak ontmoedigde. Er worden oplossingen behandeld die direct in de dagelijkse praktijk kunnen worden toegepast. De nieuwste onderzoeksresultaten worden uitvoerig behandeld en besproken wordt hoe die kunnen worden toegepast. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de effectiviteit van interventies.

Aan het begin van de training worden de in de financiële begeleiding toepasbare theorieën over ontstaan van gedrag behandeld. Bewust gedrag en het (hardnekkige én helpende) onbewuste gedrag komen daarna aan de orde. Er wordt dieper ingegaan op beïnvloeding van gedrag aan de hand van financiële competenties. De 360° feedbacktool wordt behandeld, een door ons ontwikkeld coachingsinstrument dat gebruikt kan worden bij het bewustworden van het financieel gedrag van de cliënt. Er wordt geoefend met motiverende gespreksvoering om tot effectievere resultaten in een gesprek te komen. De fasen van gedragsverandering (Prochaska, Nocross en DiClemente) en de motivatiecirkel geven inzicht in gedrag.

Ook worden de gevolgen van schulden op de korte termijn en de structurele gevolgen van schuldsituaties verduidelijkt. Aan de hand van eigen voorbeelden van de deelnemers wordt ingegaan op het gebruik van gespreksvaardigheden voor schulden die op de korte termijn kunnen worden opgelost. Ook de gespreks- en beïnvloedingstechnieken voor mensen die zich in langdurige schuldhulpsituaties bevinden komen ruimschoots aan bod. Er worden methodieken van succesvol werken aan gedragsverandering gedeeld. Tevens wordt er een boeiende discussie gehouden over het succesvol werken aan gedragsverandering. 

Terug naar specialistische trainingen